Inicjatywa JESSICA w Świnoujściu i województwie Zachodniopomorskim - czyli rozwiązanie dla Państwa inwestycji

Inicjatywa JESSICA (czyli Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) – tj. Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich jest pierwszym pozadotacyjnym, zwrotnym instrumentem finansowym, utworzonym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (CEB).

Głównym celem inicjatywy JESSICA jest zwiększenie potencjału gospodarczego regionu w formie rewitalizacji miejskich terenów a także gospodarcze pobudzenie obszarów poprzemysłowych i powojskowych, i generalnie zdegradowanych. Dzięki Inicjatywie JESSICA realizowane mogą być projekty, które przyczyniają się do rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców danego regionu.

Zasady wdrażania Inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim wpisane są w Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ). Obecnie finansowanie w ramach projektu Jessica w województwie zachodniopomorskim odbywa się poprzez Bank Ochrony Środowiska S.A. i Bank Zachodni WBK S.A. Projekt może obejmować tereny miejskie związane z głównymi miastami województwa: Szczecin, Koszalin, Świnoujście, Stargard Szczeciński, Goleniów, Międzyzdroje, Pyrzyce, Kamień Pomorski, ale nie tylko.

Finansowanie odbywa się w formie długoterminowych pożyczek, które dzięki atrakcyjnemu oprocentowaniu są świetną i korzystną alternatywą dla komercyjnego finansowania inwestycji majątkowych.

My zajmujemy się pomocą w uzyskaniu finansowania JESSICA, w tym: przygotowaniem wymaganej dokumentacji finansowej (np. studium wykonalności, wniosek do banku), oraz doradztwem finansowym w zakresie wszelkich aspektów związanych z wnioskowaniem i pozyskaniem środków.

Zapraszamy do współpracy!

Business Concepts Consulting

ul. Narożna 56

71-499 Szczecin

office'małpa'businessconcepts.pl

tel. 600-240-824

fax (91) 882 13 72

 

Doradztwo w inicjatywie JESSICA

Zapewniamy wszelkie doradztwo w zakresie pozyskania finansowania JESSICA, w tym: przygotowanie pełnej wymaganej dokumentacji finansowej (w szczególności, studium wykonalności projektu), oraz doradztwem finansowym w zakresie wszelkich aspektów związanych z wnioskowaniem i pozyskaniem środków, ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych wymogów banków, które pośredniczą w dystrybucji środków z inicjatywy Jessica.

Doświadczenie w finansowaniu Jessica

Jako jedyni w województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim i pomorskim zapewniamy doświadczenie osób, które nie tylko wdrażają finansowanie Jessica, ale znają proces oceny udzielania tego finansowania od strony bankowej, co stanowi niebagatelną przewagę w stosunku do innych. Zaufajcie sprawdzonemu partnerowi!